کاملا رایگان برای تغییر فرصت باقیست از 1 آذر تا 14 آذر (منطبق بر آزمون قلم چی 14 آذر) نمونه سوال برنامه جمع بندی پایه دوازدهم برنامه روزانه آزمون های آنلاین شبانگاهی قوانین شرکت در این دوره را
درسایت مطالعه کنید ...
Slide کـــنـــکوریـــــکا
اولین دفتر برنامه ریزی الکترونیکی در ایران
نیاز سنجی ، برنامه ریزی، ثبت مطالعه و تعداد تست و گزارشات متنوع را از کنکوریکا بخواهید

ویژه برنامه مرور دوازدهم

_

یک فرصت طلایی برای همه دانش آموزان کنکوری

کنکوریکا یه ویژه  برنامه  رایگان برای جمع بندی دروس دوازدهم منطبق بر آزمون ۱۴ آذر قلم چی ارائه کرده:
این ویژه برنامه شامل :

– ارائه یک برنامه جامع دو هفته ای منحصر به فرد توسط مشاورین کنکوریکا
– ثبت منظم ساعت مطالعه و تست در این دوره
– انطباق هوشمند عملکرد هر دانش آموز با برنامه ریزی
– برگزاری چهار آزمون چکاپ در طول دو هفته
– بهر مندی از گزارشات فوق العاده کنکوریکا در تحلیل فرآیند

شما فقط با عضویت در این سامانه به راحتی می توانید از این ویژه برنامه بهره ببرید

** فرصت را از دست ندهید**
یکم لغایت چهاردهم آذر

قوانین استفاده از ویژه برنامه

برای حضور در ویژه برنامه کنکوریکا قوانین آنرا بخوانید

700+تعداد کاربران سایت
60+افراد شرکت کننده در ویژه برنامه مرور دوازدهم