Image of businessperson pointing at document in touchpad at meeting


برنامه ریزی باز خوردی چیست؟

همواره برنامه ریزی قابلیت اجرا دارد که با واقعیت سازگاری بیشتری داشته باشد و از توهمات به دور باشد. بسیاری از اوقات دانش آموزان در ابتدای راه با هیجان بسیار زیاد شروع به نوشتن برنامه مطالعاتی برای یک هفته خود می کنند اما پس از گذشت چند روز متوجه می شوند که چقدر از برنامه خود عقب مانده اند و همین مطلب باعث سرخوردگی و بی انگیزگی دانش آموز می شود.گاهی اوقات دانش آموزان بدون رعایت تعادل مطالعاتی  بصورت سرطانی اقدام به مطالعه می کنند.  علت خیلی از ناکامی ها در اجرا برنامه ریزی عدم شناخت دانش آموز از توانمندی های خود است به همین علت بسیاری از برنامه ریزی همواره فقط بر روی کاغذ می مانند و هیچگاه به مرحله اجرا نمی رسند و منجر به ناامیدی دانش آموز از برنامه ریزی می شوند. بنابراین هر دانش نیاز به یک برنامه ریزی شخصی سازی شده برای خود را دارد که بتواند با اجرای کامل آن مطالعه خود را سازماندهی نماید.

برنامه ریزی بازخوردی فرآیندی است که به دانش آموز در رسیدن به یک برنامه شخصی سازی شده کمک می نماید. برنامه ریزی بازخوردی بدین معناست که دانش آموزان بعد از اجرای هفته اول برنامه ریزی خود  بازخوردی از کیفیت و کمیت وضعیت مطالعه خود از سامانه دریافت می کنند این بازخورد بصورت گزارش ها و اعلان های هوشمند برای دانش آموز می باشد.در ادامه دانش آموز با توجه به بازخورد های سامانه اصلاحات برنامه هفته آتی خود را انجام می دهد.با این روش برنامه هفتگی هر دانش آموزبا نیاز ها و توانمندی های خود او همبستگی بیشتری خواهد داشت.

برنامه ریزی بازخوردی این فرصت را به دانش آموز می دهد که بتواند برنامه ریزی خود را با واقعیت زندگی خود مطابقت بیشتری بدهد و از برنامه های بلند پروازانه که دور از توانمندی های دانش آموز و غیر قابل پیاده سازی می باشد اجتناب نماید.

برنامه ریزی بازخوردی امکان خودشانسی را در طی هفته های اول شروع به مطالعه  دانش آموز می دهد و بنابراین دانش آموز با اصلاح هفتگی برنامه خود به مسیر درستی هدایت می گردد.

دفتر برنامه ریزی هوشمند کنکوریکا فرصت خودشانسی را برای همه دانش آموزان فراهم نموده تا بتوانند با طراحی یک برنامه بهینه موفقیت خود را تضمین نمایند.

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *